4 De leugen en de dwaling

Volgens apostel Paulus zend God in de eindtijd een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid

Veel mensen vragen zich af wat de leugen en de dwaling zullen zijn. Misschien wordt met de dwaling wel de evolutie theorie bedoeld. Die theorie beweert dat mensen zijn geƫvolueerd uit apen en niet geschapen door God.

Maar ook denken veel mensen dat de dwaling wel eens kan zijn dat “gevallen engelen” naar de aarde komen. Ze zouden zich dan voor gaan doen als de Goden en de scheppers van de mensen. De anti christ is dan misschien hun “uit de dood opgewekte Jezus”. De zoon van de God(en). En misschien dat je dan door het merkteken van het beest aan te nemen net zo wordt als de opgewekte anti christ. Het is mogelijk dat ze je eeuwig leven beloven. Maar het zullen dan natuurlijk bedriegers zijn. Als je er in trapt, ontvang je geen eeuwig leven, maar eeuwige dood.

Het klinkt misschien absurd maar er zijn al eerder gevallen engelen naar de aarde gekomen. Dat was in de tijd van Noach. Die engelen kregen zelfs kinderen bij vrouwen. Die kinderen werden reuzen. Door het toedoen van de gevallen engelen kwam toen de zondvloed over de aarde.
Wat de leugen en de dwaling ook zullen zijn als je achterblijft op aarde na de opname weet je dat je te maken krijgt met veel misleiding en leugens. Satan wil je verleiden en over te halen het beeld te aanbidden en het merkteken te ontvangen!