8 De zegels, bazuinen en schalen

Het boek Openbaringen beschrijft de oordelen die plaats vinden als Jezus de 7 zegels van de boekrol verbreekt. De oordelen worden steeds erger. Als het 7’de zegel wordt verbroken, gaan er 7 bazuinen geblazen worden. Als de 7’de bezuin geblazen wordt, treden 7 engelen met schalen aan.

Als je het Bijbelboek leest, doet het een beetje denken aan de plagen waarmee God Egypte strafte. Maar ik denk dat het Bijbelboek Openbaringen nog “verzegeld” is. Dat je bepaalde dingen niet eerder zult kunnen begrijpen dan als ze gebeurd. Want sommige plagen zijn zo bizar of op zo grote schaal dat je je daar bijna geen voorstelling bij kan maken. En het is nu nog een hele puzzel om te bedenken wanneer de voorspelde gebeurtenissen precies plaats vinden in de eindtijd.

Ik denk wel dat je het allemaal zo letterlijk mogelijk moet nemen! Op de een of andere manier komen dingen echt letterlijk uit. Dat heeft de bijbel al vaak bewezen. Nu zul je dingen misschien nog niet kunnen begrijpen. Maar als je achterblijft na de opname van gelovigen en je ziet het gebeuren, zul je de dingen kunnen begrijpen. Neem de eindtijd erg serieus. Bid God dat je niet in verzoeking komt!

Lees de openbaringen van Johannes:
Openbaringen van Johannes
Hier vind je een uittreksel van het bijbelboek:
Uittreksel Bijbelboek Openbaringen van Johannes